Privacy

Privacyverklaring
Taal met aandacht

Taal met aandacht respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) worden alleen gebruikt door Taal met aandacht. Wij geven uw contactgegevens niet aan derden zonder uw toestemming. Tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Wat doet Taal met aandacht met uw persoonlijke gegevens?

We beschrijven een aantal situaties waarbij u uw gegevens met ons deelt. Dan weet u hoe we met uw gegevens omgaan.

Situatie 1: U stelt een vraag aan Taal met aandacht

Wanneer u per e-mail of telefoon een vraag stelt aan Taal met aandacht, slaan wij uw contactgegevens niet op in een adressenbestand. Uw contactgegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden en daarna verwijderd. De correspondentie (bijvoorbeeld per e-mail) wordt na afloop van het kalenderjaar uit ons emailsysteem verwijderd.

Situatie 2: U meldt zich aan voor Taallessen die door Taal met aandacht worden verzorgd

In dit geval zijn er twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Wanneer u de lessen direct bij Taal met aandacht volgt, slaan wij uw contactgegevens op in ons adressenbestand. Dit wordt gebruikt voor correspondentie over de lessen en de facturering en (maximaal drie maal per jaar) voor een e-mailnieuwsbrief. We geven uw contactgegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

Mogelijkheid 2: Wanneer u lessen volgt die door Taal met aandacht worden verzorgd via of in samenwerking met een andere organisatie, dan gelden daarnaast ook de privacyregels van die andere organisatie. Wij verwijzen u graag naar de website van de betreffende organisatie.

Wanneer de lessen die u bij Taal met aandacht volgt ten einde zijn, worden uw contactgegevens het daaropvolgende kalenderjaar uit ons adressenbestand verwijderd. Datzelfde geldt voor de correspondentie.

Uw rechten

Als u er bezwaar tegen heeft dat wij op bovenstaande manier met uw contactgegevens omgaan, dan kunt u dit kenbaar maken via info@taalmetaandacht.nl. U heeft bovendien recht op inzage, correctie en verwijdering van uw contactgegevens.

Klachten

Heeft u bezwaren tegen de manier waarop Taal met aandacht met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom verstandig om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.